Painted Equator Gallery

501 Braňo Jánoš

Slovenská Eva

umelec
"Lepší holub v hrsti, ako vrabec na streche."
502 Elena Dobáková

Presvitanie

učiteľ
"Udržuj v hlučnom zmätku života mier so svojou dušou."
503 Daniela Hrtková

Klaun

manažér
"Slušnosť - spravodlivosť."
504 Jaroslav Štuller

EBI.

umelec
505 Peter Topoľský

Amfiprion

riaditeľ
506 Lenka Kucháreková

Mesto

študent
507 Tomáš Palkovič

V oblakoch

programátor
508 Oľga Liptaiová

Lekná

dôchodca
"Ži a nechaj žiť."
509 Mária Lišková

Šalianska rovina a jej dominanta

dôchodca
"Z tváre prírody odhalili sme mnoho závojov a po každom odhalení javí sa nám jej tvár krajšia, vznešenejšia, zázračnejšia."
510 Elena Chatrnúchová

Zem čaká

dôchodca
"Príroda znovu obnovená nás môže zachrániť..."
511 František Tóth

Zlatý vek Veľkej Moravy

dôchodca
"Kto nepozná históriu minulosti svojho národa štátu, nemôže budovať štátnosť svojej krajiny."
512 Izabela Machútová

Čarovná jeseň

terapeut
"Jediná istota je zmena."
513 Milan Koškovský

Magnet

finančný analytik
"Neviem čo chcem, viem čo nechcem."
514 Soňa Štossová

In your hands

asistent
"Nečiň iným tak, ako nechceš, aby oni činili Tebe!"
515 Martin Horečný

Jeseň

učiteľ
"Krásu treba vidieť v obyčajných veciach každodenného života."
516 Magdaléna Prešnajderová-Rybáriková

Tretie oko

umelec
"Entuziazmus a viera v Boha prekoná všetko."
517 Deni Ormanová

Kosmos

umelec
518 Patrícia Hudáková

Zatmenie

študent
519 Irina Yashina

Úsmev

moderátor
520 Zuzana Miklošová

Re-konštrukcia

študent
521 Slávka Semancová

Femme fatale

umelec
"Ži a nechaj žiť!"
522 Natalya Sima-Pavlyskynova

Dievča a vták

umelec
523 Anna Šimkuličová

Môj kvet

novinár
"Kvtey kvitnú pre každého, v každom veku, v každom čase."
524 Marián Šimkulič

Okná vesmíru dokorán

novinár
"Svet je to, čo vidíš, cítiš a miluješ."
525 Petia Papazova

526 Mikhail Bezverkhny

Brat Jakob

umelec
"Fantázia, emócia, energia."
527 Lýdia Guldanová

Detstvo

učiteľ
"Trpezlivosť ruže prináša."
528 Anna Matlovičová

Motýľ

konštruktér
"Žiť ako sa má."
529 Jarmila Rybánska

Obrázok so špaňodolinským motívom

odborný lektor ľudových remesiel
"Učiť ľudí mať vzťah k ľudovým technikám, ku kráse ľudovej tvorby a k poznávaniu, rozvíjaniu a uchovávaniu nášho ľudového bohatstva pre ďalšie generácie."
530 Ľudmila Jánošová

Jeseň

dôchodca
"Ži tak, aby si sa na sklonku svojho života nemusela hanbiť."
531 Alexandra Folkmerová

Let...

učiteľ
"Racionálne zvážiť svoje momentálne schopnosti a možnosti a v rámci nich konať nielen v prospech seba, svojej rodiny, ale aj celého ľudského spoločnestva a sveta."
532 Dana Svobodová

Okno...

podnikateľ
"Žiť svoj život v spoločnosti ľudí a pre ľudí, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa."
533 Darina Lichnerová

Čipkokoláž 2010

umelec
534 Eva Horváthová

Dáma

technický pracovník
"Radosť a spokojnosť."
535 Zuzana Chovancová

Okienko

ekonóm
"Viera, nádej, láska."
536 Libuša Fratričová

Dečka

dôchodca
"Mám rada ľudí a svoje deti."
537 Paula Slušná

Dudok chochlatý

dôchodca
"Čipka je moja záľuba, čipkou chcem vyjadriť, čo k nej cítim."
538 Ružena Droppová

Dečka

dôchodca
"Prajem si, aby tvorivá činnosť ľudí spájala, nie ich rozdeľovala."
539 Rozália Masárová

Mím

dôchodca
"Pracuj s radosťou."
540 Alžbeta Lihanová

Z truhlice starej matere

dôchodca
"Nectiť si starobu znamená, ráno demolovať dom, kde máme v noci spať."
541 Iveta Žlnková

Krehkosť, jemnosť, krása - pocta Hontu

dôchodca
"Rada pomáham ľuďom. Kým som učila, veľmi rada som sa venovala študentom, aby dobre obstáli v štúdiu na strednej i vysokej škole. Teraz sa intenzívne venujem paličkovanej čipke, rozkresľujem tradičné vzory, aby po mne čosi zostalo, keď tu raz nebudem."
542 Adela Chudá

Tancuj, tancuj...

dôchodca
"Všetky svoje schopnosti venovať rodine a plynúci život brať spokojne tak, ako prichádza."
543 Anna Singhoferová

Vzorník

dôchodca
544 Oľga Fratričová

Pásikové srdce

etnológ
"Dávať a robiť radosť."
545 Zuzana Michaliková

Zvony

dôchodca
"Ži a nechaj žiť."
546 Anna Vajnorská

Motýľ

dôchodca
"Nepremárniť ani minútu. Byť osožná."
547 Alžbeta Šrůtková

Dve jablká

dôchodca
548 Mária Kvassayová

Srdce pre svet

dôchodca
"Prispieť svojou troškou a osobne k vážnym veciam v ľudskom živote: trvalý mier, znesiteľné životné prostredie, schopnosť tolerancie odlišností vo svete."
549 Mária Habardová

Hviezda zo Španej doliny

dôchodca
"Láska medzi ľuďmi zachráni svet."
550 Jarmila Vlčková

Pavúk križiak

zdravotná sestra
  • 2692НАРИСОВАНО КАРТИН
  • 37383АРТИН НАРИСОВАТЬ ЕЩЕ