Painted Equator Gallery

50 Ján Žolnaj
dôchodca
"Všeobecné, pozitívne chápanie života. Láska všetky ťažkosti premôže."

Oddych na role

  • 2644НАРИСОВАНО КАРТИН
  • 37431АРТИН НАРИСОВАТЬ ЕЩЕ