Painted Equator Gallery

212 Zdeno Horecký
umelec
"Slovensko je moja vlasť a Orava a Malá Fatra s veľkým Rozsutcom tvoria zdroj inšpirácie pre moju tvorbu. Život s Rozsutcom znamená nevzdávať sa."

Fašiangy pod Rozsutcom

  • 2692НАРИСОВАНО КАРТИН
  • 37383АРТИН НАРИСОВАТЬ ЕЩЕ