Painted Equator Gallery

Projekt je určený pre osobnosti zo všetkých oblastí spoločenského života a tých, ktorí niečo vo svojom živote dosiahli. Nie je určený pre deti. Vzhľadom na to, že pani Katarína Ráczová je vyslankyňou projektu Maľovaný rovník a organizovala spolu so Slovenským olympijským výborom sústredenie mladých športovcov z viacerých krajín vo Vysokých Tatrách, urobili sme výnimku. Priniesol som do Starého Smokovca farby a plátna a počas dvoch dní mladí športovci, ale aj dospelí olympionici maľovali svoje dielka.

V mojom príhovore som mladým športovcom – umelcom okrem iného povedal: „Projekt je určený pre osobnosti a tých, ktorí vo svojom živote niečo dosiahli. Tým, že sme vám umožnili zúčastniť sa projektu, je vašou povinnosťou dosiahnuť vo vašom živote, či už v športe alebo v inej oblasti, úspech. Hovorte o myšlienke projektu všade.“ Okrem detí sa zapojili aj prítomní športovci, medzi nimi zlatý medailista Dariusz Goździak v LOH, Barcelona 1992. Pochopiteľne, že do projektu sa zapojila aj Katarína Ráczová – ambasádorka pre šport, toleranciu, fair play SR, ako aj predseda SOV František Chmelár.

Fotogaléria

Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský výbor

  • 2701Namaľovaných obrazov
  • 37374obrazov zostáva namaľovať