Painted Equator Gallery

Ulica Marka Aurélia pod Trenčianskym hradom

dôchodca

Láska k prírode

tréner
"Sloboda."

Život v oceáne

operná speváčka
"Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka."

Striedanie duší čerstvo reinkarnovaných

galerista
"Veriť v Boha, platiť dane, nepodvádzať obchodných partnerov, neohovárať úspešných, ale naopak - obdivovať ich a nasledovať."

Počkaj minútu

riaditeľ

Berlínske jazero

producent
"Mladý hipster v lete pri jazere okolo Berlína."

Prázdnota

inžinier
"Spolužitie."

Šťastný príbeh

študent
"Možno to nie je o šťastnom konci. Možno to je len o príbehu."

Junior

Môj život

učiteľ
"Viera - hudba - láska - potešenie - úsmev - opojenie."

Veľké tajomstvo

primátor
"Dobro a dobre! V tom spočíva to veľké tajomstvo. Keď to pochopíš, or a sej a nechaj druhým obete."

Futbal rozdeľuje a zároveň aj spája

poslanec
"Inšpiráciou pre namaľovanie tohto obrazu bolo, že som miškolcský lokálpatriot a fanúšik DVTK. Futbal na úrovni klubov rozdeľuje, ale na úrovni národnej reprezentácie spája národ. Len Diósgyor!"

Tunel

poslanec
"Tvorba pre mňa neznamená predmet, ale hĺbku, ktorá je v nej."

Zlatá vyhliadková veža na nebesky modrom nebi

architekt
"Pre mňa Miskolčana, hlavného architekta mesta, pre mňa je Miskolc stredom sveta. Stredom Miskolca je Avašská vyhliadka. Vo svete je len jeden bod, ktorý znázorňuje zlatá vyhliadka na nebesky modrom nebi."

Otvorené brány mesta hudby

hudobník
"Som hudobník. Gitarista, skladateľ. Hudba je taký mystický jazyk, ktorý hlasmi dokáže vyjadriť všetky city, stavy, nálady. Toto nadanie je skutočný zázrak a zároveň aj veľká zodpovednosť, lebo hudobník môže ovplyvňovať ľudskú dušu. Ja by som chcel viesť ľudí ku šťastiu!"

Vlčie maky

riaditeľ

Šťastie

riaditeľ
"Svet je pestrý a v ňom je najkrajší úprimný smiech detí!"

Prijatie

učiteľ
"Som herečka a pedagogička. Obe povolania sú prekrásne, ale náročné. Úspechov i neúspechov (prehier) bolo v uplynulom desaťročí dostatok. Dávno by som to bola už vzdala, ak by som nemala dcéru, ktorá napĺňa môj život skutočným citom a dáva mu zmysel."

Nekonečno

konateľka kultúrneho centra
"V Miskolci som sa narodila, tu žijem 45 rokov. Moja láska k mestu ovplyvňuje moju prácu, aj môj každodenný život. Vzdelaním som ekonómka, ale nežijem v očarení čísel, neverím na šťastie z hmotných majetkov. Úplnosť životu dáva viera a umenie. Mojim poslaním je, aby som svoje vedomosti a cit odovzdala ľuďom. Som šťastná, že to môžem urobiť nielen v osobnom živote, ale aj v práci."

Milujem Miskolc

prednosta mesta
"Ak Miskoloc volá, prídeme, zaň aj život utratíme."

Miškolcské vlčie maky

poslanec
"Pracujem v jednom callcentre, som poslankyňa a šťastne žijem s troma deťmi. Nenarodila som sa v Miskolci, ale už v detstve patrilo mesto k mojim obľúbeným mestám. Myslím si, že mesto, ktoré ťa prijme, je tvojim domovom. Som vďačná mestu, že ma ako palócsku dievčinu prijalo."

Skaza

poslanec
"Ľudstvo napriek skúsenostiam ničí Zem. Tento proces treba spomaliť, treba ho zastaviť. Treba posilňovať ochranu prírody a je potrebná zelená politika. Nemožno Zem ďalej ničiť."

Čarovný koberec

poslanec
"V zápasení je koberec taký ako čarovný koberec. Keď to robíš dobre, môžeš na ňom odletieť kamkoľvek."

V toľkých krčmách je toľko múdrych

organizátor podujatí
"Verím v to, že každý má svoju realitu. Nechajme tieto reality, samostatné cesty a rôzne myšlienky, aby sa stretli. Tak sa nám predostrie vzrušujúci, pulzujúci, farebný svet, v ktorom sa dobre žije a dobre rozmýšľa."

Na krídlach vetra

právnik
"Nečakaj na iných, začni ty a dokonč to!"

Porozumieť

zástupca riaditeľa
"K tvorbe, k stvoreniu, k napísaniu vedeckej práce vedie cesta cez pochopenie, kde je možno najťažším priestorom súčasné umenie. Rozprávanie o tom ho predsa priblíži ku každému."

Čas

"Život sme dostali na to, aby sme sa naučili milovať. Milovať Boha a milovať človeka. To je poslaním ľudského bytia! Na to sme dostali čas."

Do farieb zaliata myšlienka

riaditeľ
"Kto dostal veľa, od toho sa veľa očakáva a komu veľa zverili, od toho veľa pýtajú späť."

Dobrým slovom uč

učiteľ
"Ak chceš budovať, formovať budúcnosť, staň sa pedagógom. Ak by si chcel dosiahnuť, aby v budúcnosti žijúci mali ľudskú tvár a dušu, tak uč ľudskú kultúru."

Sme rôzni a predsa jednotní

vysokoškolský pedagóg
"Bez umenia a kultúry možno žiť, ale neoplatí sa."

Gibbs 1875

profesor
"Prírodné vedy sú síce o atómoch, ale možno ich použiť aj na pochopenie spoločenských javov."

Kačička mandarínska

poslanec
"Vzrušenie z tvorby ma sprevádza od rána do večera, či už ide o opravu domácich spotrebičov, obrábanie vinohradu, varenia lekváru alebo o písanie, či maľovanie. Snaha o úspech a vzťah ku vtákom mi poskytli tému i radosť z tvorby."

Sila hudby

umelec
"Boh dobre vie, aký krásny je vzor, aj keď ty vidíš zatiaľ len nite. Všetko má svoj dôvod. Hudba je zázrak, ktorý spája."

Vidina

riaditeľ
"Nie pekne stavané domy s peknými strechami, nie dobre murované kamenné steny a cesty tvoria mesto, nie lodenice, ale občania, ktorí tým, čo je, môžu v ňom žiť."

Adventná električka v Miskolci

zástupca primátora
"... a budeme jeden cieľ a jedna vôľa: voda tečie, kameň ostáva, kameň ostáva."

Polykryštál - kov

vedecký pracovník
"Odmenou za moju pomoc druhému je pre mňa jeho úsmev a spokojnosť."

S láskou v srdci

"Netvár sa, že to nedokážeš."

Celý svet chodí

športovec
"Ak do toho, čo robíš, dávaš 100% a si zdravý, úspech sa raz určite dostaví. Láska je život."

Dominik a môj anjel

športovec
"Užívaj si každú chvíľku, kým môžeš, usmievaj sa, hore hlavu! Život je krásny, tak ho ži!"

Žinenka

športovec

Láska

tréner
"Pomaly chlapci rastú, trpezlivosť ruže prináša."

Zlatá stopa z Ria

športovec
"Keď ti budú vravieť, aký si dobrý a úspešný a ty tomu uveríš, je s tebou koniec."

Kde hľadať rovník

dôchodca
"Nie je dôležitý cieľ, ale cesta."

Životodarné svetlo

dôchodca
"Už roky cítim a vidím, že Zem je v ťažkostiach. Dušu Zeme živí skutočne ľudské šťastie. Manifestácia osobných túžob - cez vieru - vedie Zem ku konečnému víťazstvu. Cítim, že mám veľkú úlohu v tejto práci. Preto som pred dvoma rokmi začala učiť maľovať."

Vychladnutá polievka

študent
"V snoch človek nie je viazaný pozemskými obmedzeniami."

Gesto

IT pracovník
"Ak ti život dáva citróny, priprav si limonádu."

Nádej

umelec
"Oh príroda, oh slávna príroda. Od detstva som milovníčkou prírody. Bola by som rada, ak by sa tento zázrak, ktorý nás obklopuje, dotkol srdca, duše každého človeka a aj pre vyrastajúcu generáciu zostala príroda v úcte a starostlivosť o ňu dôležitou."

Láska k Zemi

dôchodca
"Našim životom je Zem, za ktorého stav sme zodpovední. Jediný spôsob, aby sme prírodu zachránili, keď k nej siahneme duchovne. Nespôsobujme nešťastie iným, keď cestujeme na tejto Zemi. Šťastie pochádza z lásky."

Budapešť

umelec
"Najbližší je mi impresionizmus, rada experimentujem s rôznymi zobrazovacími technikami. Mám rada prírodu, ľudí a všetko, čo je pekné pre oči i pre srdce. Radosť nachádzam v učení i v tvorbe. Mojim cieľom je, aby som tým robila radosť aj iným."

Obrovský vlčí mak

umelec
"Som maliarka všetkého. Cítim oddanosť k sakrálnemu umeniu, k oltárnym obrazom, ale mám rada aj moderné smery. Vo svojej škole vyučujem viac ako 30 techník, ktoré som sa naučila hlavne na rakúskych a nemeckých akadémiách."
  • 2686Namaľovaných obrazov
  • 37389obrazov zostáva namaľovať