Painted Equator Gallery

dôchodca
"Ak máš akýkoľvek talent, používaj ho! 15 rokov maľujem zo záľuby. Doteraz som darovala 120 svojich obrazov."

bez názvu

  • 2701Painted Images
  • 37374Images to paint