Painted Equator Gallery

hudobník
"Som hudobník. Gitarista, skladateľ. Hudba je taký mystický jazyk, ktorý hlasmi dokáže vyjadriť všetky city, stavy, nálady. Toto nadanie je skutočný zázrak a zároveň aj veľká zodpovednosť, lebo hudobník môže ovplyvňovať ľudskú dušu. Ja by som chcel viesť ľudí ku šťastiu!"

Otvorené brány mesta hudby

  • 2701Painted Images
  • 37374Images to paint