Painted Equator Gallery

učiteľ
"Som herečka a pedagogička. Obe povolania sú prekrásne, ale náročné. Úspechov i neúspechov (prehier) bolo v uplynulom desaťročí dostatok. Dávno by som to bola už vzdala, ak by som nemala dcéru, ktorá napĺňa môj život skutočným citom a dáva mu zmysel."

Prijatie

  • 2701Painted Images
  • 37374Images to paint