Painted Equator Gallery

organizátor podujatí
"Verím v to, že každý má svoju realitu. Nechajme tieto reality, samostatné cesty a rôzne myšlienky, aby sa stretli. Tak sa nám predostrie vzrušujúci, pulzujúci, farebný svet, v ktorom sa dobre žije a dobre rozmýšľa."

V toľkých krčmách je toľko múdrych

  • 2702Painted Images
  • 37373Images to paint