Painted Equator Gallery

zástupca riaditeľa
"K tvorbe, k stvoreniu, k napísaniu vedeckej práce vedie cesta cez pochopenie, kde je možno najťažším priestorom súčasné umenie. Rozprávanie o tom ho predsa priblíži ku každému."

Porozumieť

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint