Painted Equator Gallery

"Život sme dostali na to, aby sme sa naučili milovať. Milovať Boha a milovať človeka. To je poslaním ľudského bytia! Na to sme dostali čas."

Čas

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint