Painted Equator Gallery

dôchodca
"Našim životom je Zem, za ktorého stav sme zodpovední. Jediný spôsob, aby sme prírodu zachránili, keď k nej siahneme duchovne. Nespôsobujme nešťastie iným, keď cestujeme na tejto Zemi. Šťastie pochádza z lásky."

Láska k Zemi

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint