Painted Equator Gallery

383 Milan Malček
pracovník kultúry
"Žiť tak, aby si mohol mať pocit, že deň bol zmysluplne využitý. Ak pomôžeš, aj Tebe pomôžu, ak ublížiš, aj Tebe bude ublížené."

Ďakujem Ti Bože za ten talent, ktorý si mi dal...

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint