Painted Equator Gallery

366 Marcela Rodová
umelec
"Nebudme smutnými vtákmi so zvesenou hlavou, ktorí zabudli na silu svojich krídiel. Vznášajme sa slobodne nad krajinou s dušou naplnenou spevom, láskou a radosťou."

Ryba

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint