Painted Equator Gallery

363 Marta Koleková
architekt
"Violončelo je sláčikový hudobný nástroj so strunami ladenými v čistých kvintách. Najviac sa používa v európskej klasickej hudbe - je neodeliteľnou súčasťou symfón, sláčikových a komorových orchestrov. Používa sa aj v populárnej hudbe. Violončelo vydáva bohatý a vrelý zvuk, v niektorých polohách veľmi podobný ľudskému hlasu, na každého poslucháča môže pôsobiť rôzne. Hudba spája celý svet - preto som si zvolila čelo ako pomyselné spojenie rovníka - hudba, šťastie."

Violončelo

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint