Painted Equator Gallery

356 Remigia Biskupská
dôchodca
"Život je dar od Boha. Boh je láska a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom."

Slniečko-drôt medený

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint