Painted Equator Gallery

354 Gabriela Vilemová
dôchodca
"Všetci bieli, žltí, čierni, nech žijeme stále vo viere, nádeji i láske a životnej i existenčnej rovnováhe."

...viera-nádej-láska...

  • 2692Painted Images
  • 37383Images to paint